βιβλία του νίκου μακρή

βιβλία του νίκου μακρή
The School of Athens-Raphael (Apostolic Palace, Vatican City)

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Απ΄τα φιλοσοφικά έργα του Νίκου Μακρή

Νοσταλγία και φιλοσοφικός νόστος
Ο λόγος του πνεύματος    

 Είναι ο κόσμος μας υλικός ή πνευματικός; Οι θεωρήσεις είναι πολλές και στο παρόν βιβλίο επιχειρείται καταφατική απάντηση. Ο κόσμος  μας είναι πνευματικός και αυτό στηρίζεται σε επιχειρήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με το αισθητό, με το χώρο, το χρόνο, τη συνείδηση. Θεωρώντας τον κόσμο πνευματικό στη φύση του και τα μεγέθη του ενεργήματα του πνεύματος το οποίο και μαρτυρούν με τις ποιότητες και ιδιότητες που δεν είναι υλικής προέλευσης….
 Η  νοσταλγία συνιστά πανανθρώπινη εμπειρία και η φιλοσοφική μέριμνα οφείλει να την αντιμετωπίζει υπό το πρίσμα του φιλοσοφικού νόστου, μόνης αλήθειας η οποία κρατύνει ουσιαστικά την πανανθρώπινη αναζήτηση.
Η σοφία δεν είναι αντθκειμενική υπόσταση απ’ την οποία αρυόμαστε τη γνώση.  Συνιστά συμβαίνονσε όλες τις μορφές της ζωής μας, συμβ αίνον το οποίο η φιλοσοφική μέριμνα επισημαίνει. Αυτό προσπαθεί να φωτίσει  η Σοφία και Φιλοσοφία.
Το κάλλος, έννοια η οποία γοήτευσε ποιητές, λογοτέχνες, μυθογράφους αλλά και κάθε άνθρωπο, γίνεται αφορμή φιλοσοφικής εμβάθυνσης στα ίδια τα θεμέλια της γνώσης κι του συναισθήματος.
Αποκαλύπτει κάτι σημαντικό η φιλοσοφία, πέρα από εύκολες διακηρύξεις; Οπωσδήποτε κάτι πολύτιμο το οποίο διερευνά η παρούσα μελέτη.
Η τέχνη, φως στη συνείδηση του ανθρώπου, γοητευτική φανέρωση μορφών ζωής, αφθαρτίζεται και με τη λογοτεχνία. Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε.
Η γνώση δεν ταυτίζεται με την αλήθεια. Η φιλοσοφική έρευνα αναζητεί το ατρεμές θελέλιο του αληθεύοντος το οποίο και νοηματοδοτεί τη γνώση.
Η απόσταση που δεν εκλαμβάνεται διαστημικά αλλά οντολογικά, είναι ο γτρόπος ανάγνωσης της εγγύτητας σε όλες τις μορφές της δραστηριότητάς μας. Αυτό επιχειρείται με αναφορά στις αιώνιες στιγμές της φιλοσοφικής δημιουργίας.
Σοφία και φιλοσοφία