βιβλία του νίκου μακρή

βιβλία του νίκου μακρή
The School of Athens-Raphael (Apostolic Palace, Vatican City)

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ, 2015-2016 και 2016-17

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΒΡΑΔΙΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ-  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ
(Φιλοσοφικό Καφενείο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(18ο έτος, Café Κοραής, Ιπποκράτους 35, 7.45 μ.μ.)
18 Σεπτεμβρίου 2016
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Με χαρά σας ανακοινώνουμε πως οι συναντήσεις μας, για δέκατη όγδοη συνεχή χρονιά, οι συναντήσεις μας θα συνεχισθούν και κατά τη φετινή περίοδο, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα  και με γενικό τίτλο Η Ριζική Φιλοσοφική Σταθερά (Μυστική και Φιλοσοφία) στο γνωστό μας φιλόξενο τόπο.
Ελπίζω πως θα έχουμε ευκαιρίες κατά τις συζητήσεις μας να εμβαθύνουμε σε κεφαλαιώδη προβλήματα της ζωής μας με πνεύμα συμπροβληματισμού και πλέριας οικειότητας. Θα χαρούμε να σας ξανασυναντήσουμε, όπως και τυχόν φίλους σας.
                                      Με θερμούς χαιρετισμούς

                                      Νίκος Μακρής
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977093615 (nikos.makris2@gmail.com)
O ιστότοπός μας: www.filosofiko-kafeneio.blogspot.com ή το φιλοσοφικό καφενείο (Google)

10 Οκτωβρίου 2016: Εισαγωγικό. 17 Οκτωβρίου 2016: Η ριζική φιλοσοφική α-λήθεια. 24 Οκτωβρίου 2016:Η ευρύτητα της οντικής μαρτυρίας. 31 Οκτωβρίου 2016: Χωροχρονικότητα και φαντασία. 7 Νοεμβρίου 2016: Το συνεχές και το ασυνεχές. 14 Νοεμβρίου 2016: Αμεσότητα και Συνειδητοποίηση. 21 Νοεμβρίου 2016: Το μυστικό και η σκέψη. 28 Νοεμβρίου 2016: Οι διαπλώσεις του μυστικού. 5 Δεκεμβρίου 2016: Πλάτων και Πλωτίνος: Μυστική διόραση και σκέψη. 12 Δεκεμβρίου 2016: Ενότητα και Ταυτότητα. 19 Δεκεμβρίου 2016: Το φανερούμενο και το κρυπτόμενο. 16 Ιανουαρίου 2017: Το έγχρονο και το αιώνιο. Θα ανακοινωθούν έγκαιρα οι συναντήσεις Ιανουαρίου-Μαϊου 2017. Εισηγητής: Νίκος Μακρής


ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΒΡΑΔΙΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ (Φιλοσοφικό Καφενείο, 18ο έτος)
Café Κοραής, Ιπποκράτους 35, 7.30 μ.μ.
Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2017 (Ιανουάριος-Μάιος 2017)
Εισηγητής: Νίκος Μακρής
16-1-2017: Το έγχρονο και το αιώνιο.
23-1-2017: Το Πνεύμα των καταγωγών.
30-1-2017: Το Ηθικοδιανοητικό είναι.
6-2-2017:   Το είναι της αρετής. Η μυστική υφή.
13-2-2017: Η καλλιτεχνική δημιουργία και η επίνοια.
20-2-2017: Το Θεώρημα του Γκαίντελ: Εισηγητής Γιάννης Βουλιουρής.
6-3-2017: Η μαρτυρία της ζωγραφικής και της γλυπτικής.
13-3-2017: Αρετή και Τέχνη στη φιλοσοφική και μεταφυσική τους διάσταση. Εισηγητής: Ελευθέριος Γκίκας.
20-3-2017: Τα είναι της λογοτεχνίας.
27-3-2017: Μυστική Ωραιότητα και Κάλλος.
3-4-2017: Το πνεύμα της σιωπής.
24-4-2017: Σιωπή και Λόγος
8-5-2017: Παρουσία και Μαρτυρία.
15-5-2017: Το είναι του μυστικού.
22-5-2017: Επιλογικό.

Δελτίο Τύπου
Αθηναϊκά Βραδινά Φιλοσοφικών     Συζητήσεων-   Αναζητήσεων, Δέκατο έβδομο έτος
         (Φιλοσοφικό Καφενείο)
Πρόγραμμα Συναντήσεων  2015-2016 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015)
                                                      
19 Οκτωβρίου 2015: Η συμβολική φορά και η έκφραση, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής.
26 Οκτωβρίου 2015:  Σύμβολο και συμβολική, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35 εισηγητής: Νίκος Μακρής.
2 Νοεμβρίου 2015: Οι μορφές της συμβολικής έκφρασης, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής.
9 Νοεμβρίου 2015:  : Προκείμενες της έκφρασης: Νόηση, αίσθηση, αντίληψη, γνώση, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής.
23 Νοεμβρίου 2015:  Η γλωσσική έκφραση, το γλωσσικό φαινόμενο, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής.
30 Νοεμβρίου 2015: Γλώσσα και Φιλοσοφία,  730 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Λευτέρης Γκίκας.
7 Δεκεμβρίου 2015: Προφορικός και γραπτός λόγος: Η δυναμική της συμβολικής φοράς στη γλωσσική έκφραση, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής.
14 Δεκεμβρίου 2015: Αντιμετώπιση κατάθλιψης-Ψυχογενής ρευματισμός και κόπωση, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής.
21 Δεκεμβρίου 2015: Σχέση προφορικού και γραπτού λόγου, η επανάσταση της γραφής, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής.
18 Ιανουαρίου 2016: Συγχρονική και διαχρονική έκφραση στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής.
            Θα ακολουθήσει έγκαιρα πρόγραμμα Ιανουαρίου-Μαϊου 2016Φίλες και Φίλοι, 
σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της νέας περιόδου 2015-2016, της 17ης χρονιάς των συναντήσεών μας. 29 Αυγούστου 2015.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Με χαρά Σας πληροφορούμε πως τα βραδινά μας θα συνεχισθούν και την αρχομένη περίοδο (δέκατη έκτη χρονιά) και πως η φετινή μας θεματική θα περιστραφεί στο φαντασιακό, στη φαντασία δηλαδή ως πνευματική καταλληλότητα και στη σχέση της με τη λογοτεχνική, φιλοσοφική, επιστημονική και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα:
                                             ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ
                            (η φαντασία στην τέχνη, στη φιλοσοφία, στη ζωή)
 Ελπίζω πως και η προσωπική σας παρουσία-συμβολή θα συμβάλει στην όσο πιο καρποφόρα θεώρηση της φαντασιακής μας καταλληλότητας και θα δείξει με ενάργεια τον πλούτο της διαπροσωπικής μας κοινωνίας η οποία επιχειρείται καρποφόρα για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια.
Σας θυμίζω πως η είσοδος είναι πάντα ελεύθερη και πως μπορείτε να προσκαλείτε οποιοδήποτε γνωστό σας που επιθυμεί συμμετοχή στον πνευματικό διάλογο.

Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς, Νίκος Μακρής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977093615
             
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 2015


Α θ η ν α ϊ κ ά Β ρ α δ ι ν ά Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ώ ν   Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν–Α ν α ζ η τ ή σ ε ω ν
(Φιλοσοφικό Καφενείο)
                                                       Δελτίο Τύπου
                                   Ιανουάριος-Μάιος 2015


19 Ιανουαρίου 2015: Μνήμη, ανάμνηση και φαντασία, εισηγητής Νίκος Μακρής, Café Κοραής, Ιπποκράτους 35, 7.45 μ.μ.

2-2-2014: Πλατωνική ανάμνηση και φαντασία, Café Κοραής, Ιπποκράτους 35, 7.45 μ.μ., εισηγητής Νίκος Μακρής
9-2-2014: Χωροχρονικότητα και Φαντασία, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48, 7.45 μ.μ., εισηγητής Νίκος Μακρής
16-2-2015: Ο Κ. Π. Καβάφης στο φως της ψυχανάλυσης, Café Κοραής, Ιπποκράτους 35, 7.45 μ.μ., εισηγητής:Ν. Αναστασόπουλος:  
2-3-2015: Θέληση, απόφαση και Φαντασία, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48, 7.45 μ.μ., εισηγητής Νίκος Μακρής
9-3-2015: Συνειδητή φαντασιακή δραστηριότητα και συνήθεια, Café Κοραής, Ιπποκράτους 35, 7.45 μ.μ.εισηγητής Νίκος Μακρής
16-3-2015: Η έννοια του Προτύπου στους Έλληνες (Όμηρος-Παρμενίδης-Πλάτων), Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48, 7.45 μ.μ., εισηγητής, Φαίδων Φιορέντζης
23-3-2015: Ηθικό Νόημα και Φαντασία, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48, 7.45 μ.μ., εισηγητής Νίκος Μακρής
30-3-2015: Επιστήμη και φαντασία Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48, 7.45 μ.μ.,  εισηγητής Νίκος Μακρής,
20-4-2015: Επιστήμες του ανθρώπου και φαντασία Café Κοραής, Ιπποκράτους 35, 7.45 μ.μ., εισηγητής Νίκος Μακρής,
27-4-2015: Πληροφορία, Σκέψη και Πρόοδος, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48, 7.45 μ.μ.,  εισηγητής Νίκος Ταμπάκης,
4-5-2015 : Φαντασία και λογοτεχνία, Café Κοραής, Ιπποκράτους 35, 7.45 μ.μ.,  εισηγητής Νίκος Μακρής,
11-5-2015 Αυτοσύλληψη και φαντασία Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48, 7.45 μ.μ., εισηγητής Νίκος Μακρής,
18-5-2015: (Παρένθετο) Μαρξισμός: Φιλοσοφία, Ιδεολογία ή επιστημονική θεωρία;, Café Κοραής, Ιπποκράτους 35 , 7.45 μ.μ., εισηγητής Νίκος Μακρής
25-5-2015: Επιλογικό, Ακαδημίας 48, εισηγητής: Νίκος Μακρής, 7.45 μ.μ.

Ο ιστότοπός μας: filosofiko-kafeneio.blogspot.com ή
Google: Το φιλοσοφικό καφενείο τηλ. επικοινωνίας: 6977093615


   
 Α θ η ν α ϊ κ ά  Β ρ α δ ι ν ά  Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ώ ν Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν
           -Α ν α ζ η τ ή σ ε ω ν
                                        Φιλοσοφικό Καφενείο


Π ρ ό γ ρ α μ μ α     2014
20 Ιανουαρίου 2014: Προκείμενες της Πρώτιστης Γνώσης, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48. Εισηγητής: Νίκος Μακρής
 27 Ιανουαρίου 2014: Προκείμενες της Πρώτιστης Γνώσης, café Κοραής, Ιπποκράτους 35 Εισηγητής: Νίκος Μακρής
 3 Φεβρουαρίου 2014: Θετικότητα και Αρνητικότητα, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48. Εισηγητής: Νίκος Μακρής
24 Φεβρουαρίου 2014: Η Ρητορική στον Κικέρωνα, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48. Εισηγητής: Φαίδων Φιορέντζης.
10 Μαρτίου 2014: Ο Λόγος για τις Δύο Θεμελιακές Αρχές της Φύσης, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48 Εισηγητής: Νίκος Ταμπάκης.
17 Μαρτίου 2014: Ενορατική, διάμεση και τραγική γνώση, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48. Εισηγητής, Ελευθέριος Γκίκας.
24 Μαρτίου: Η Πρώτιστη Γνώση στην Τέχνη, Cafe Κοραής, Ιπποκράτους 35. Εισηγητής: Νίκος Μακρής. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΣ " ΠΡΩΤΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ''
31 Μαρτίου 2014: Η Συνείδηση, ο θάνατος και ο χρόνος, Καφέ Κοραής, εισηγητής, Γιάννης Κυριακάκος
7 Απριλίου 2014: Η οντολογική σπουδαιότητα του συνυπάρχειν, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48, Εισηγητής:Νίκος Μακρής.
5 Μαϊου 2014: Φανερώσεις της Πρώτιστης Γνώσης, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48. Εισηγητής:Νίκος Μακρής.
12 Μαϊου 2014: Η αρχή της λογικής και η λογική Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48.
19 Μαϊου 2014: Επιλογικό, Cafe Κοραής, Ιπποκράτους 35. Εισηγητής: Νίκος Μακρής.


Α θ η ν α ϊ κ ά  Β ρ α δ ι ν ά  Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ώ ν Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν
           -Α ν α ζ η τ ή σ ε ω ν
          Φιλοσοφικό Καφενείο   
              Α θ ή ν α,  25-9-2013

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Με χαρά Σάς ανακοινώνουμε πως οι συναντήσεις μας θα συνεχισθούν για 15η συνεχή χρονιά στους γνωστούς μας χώρους και με γενικό θέμα:

                                    Π Ρ Ω Τ Ι Σ Τ  Η   Γ Ν Ω Σ Η

Μετά κοινή θητεία στο φιλοσοφικό λόγο ο οποίος προσπαθεί να ζήσει την εγγύτητα του ανθρωπίνως υπάρχειν στον κόσμο, είναι καιρός να επισκοπήσουμε με κάθε δυνατή προσοχή και πάθος ό,τι πιο οικείο διακοσμεί την ανθρώπινη φύση μας. Η προσπάθειά μας στηρίζεται στην κοινή μας βεβαιότητα κατά την οποία, όταν υπάρχει ειλικρινής διάλογος, επιτελείται αναμφισβήτητα προσέγγιση της ύστατης αλήθειας την οποία φωτίζει η γνώση, η ειλικρινής και ατρεμής γνώση.
Σας υπενθυμίζουμε πως η προσέλευση είναι ελεύθερη για οποιονδήποτε.
 Οι συναντήσεις μας θα γίνονται κάθε Δευτέρα, στις 7.30 μ.μ. στον αναφερόμενο χώρο.
Το πρόγραμμά μας μέχρι τα Χριστούγεννα είναι το ακόλουθο:

14 Οκτωβρίου 2013: Γνώση και Αλήθεια, Café Κοραής, Ιπποκράτους 35.
21 Οκτωβρίου 2013:Η φιλοσοφική θεώρηση της γνώσης, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48.
4 Νοεμβρίου 2013: Ο Σωκρατικός λόγος και η Φιλοσοφία, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48.
11 Νοεμβρίου 2013:Μυθική, Συμβολική Γνώση και Φιλοσοφία, Café Κοραής, Ιπποκράτους 35.
18 Νοεμβρίου 2013:Το Φραστό και το Άφραστο της Γνώσης, Café Κοραής, Ιπποκράτους 35.
2 Δεκεμβρίου 2013:Γλώσσα και Αλήθεια, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48.
9 Δεκεμβρίου 2013:Επιστημονική και Φιλοσοφική Γνώση, Το Καποδιστριακόν, Ακαδημίας 48.
16 Δεκεμβρίου 2013:Συναισθηματική-ποιητική Γνώση και Αλήθεια, Café Κοραής, Ιπποκράτους 35.

Εισηγητής: Νίκος Μακρής (Ίσως υπάρξουν αλλαγές και άλλοι εισηγητές. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα).

                                                Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μου

                                                           

        Νίκος Μακρής
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977093615
e-mail :nikos.makris2@gmail.com
Ο ιστότοπός μας:filosofiko-kafeneio.blogspot.com
                       ή
 Google : το φιλοσοφικό καφενείο